ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Строительство объектов просвещения
Реализуем инвестиции из сферы функционального строительства для службы здравохранения. Нами соблюдаются нормы и руководящие принципы, вытекающие из потребностей данного объекта.
Radomskie Centrum Onkologii
 

Radomskie Centrum Onkologii

2017-12-30

Inwestor: Radomskie Centrum Onkologii

Zakres: Budowa szpitala i rewitalizacja budynków z przystosowaniem pod działalność służby zdrowia

Rok: 2017

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu

2015-11-02

Budowa dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.

Prace remontowo-budowlane objęły elewację oraz przygotowanie sali konferencyjnej, pomieszczeń labolatoryjnych, biur administracji i nadzoru w sumie na powierzchni 3,7 tysiąca metrów kwadratowych.

Medicus X Skarżysko - Kamienna
 

Medicus X Skarżysko - Kamienna

2012-10-01

Przebudowa, rozbudowa, i remont istniejącego budynku przychodni zdrowia Medicus X w Skarżysku-Kamiennej.

Data zakończenia: 2012-09-30

SZOZ Nowe Miasto
 

SZOZ Nowe Miasto

2012-10-01

Budowa izby przyjęć oraz prace wykończeniowe dla SZOZ Nowe Miasto.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

2011-07-29

Budowa oraz przygotowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w tym sale dydaktyczne i powierzchnie gastronomiczne

Data zakończenia: 2011-07-29

Termomodernizacja szpitala w Tuszynie
 

Termomodernizacja szpitala w Tuszynie

2008-11-28

Inwestor:  WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi 

Zakres prac: 
Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego i termomodernizacja budynków w obiekcie szpitalnym w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 

Data zakończenia: 
2008-11-28 

Budowa oddziału szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
 

Budowa oddziału szpitala w Tomaszowie Mazowieckim

2005-06-30

Inwestor:  Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 

Zakres prac: 
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym Tomaszowie Mazowieckim. Prace obejmowały roboty budowlane, instalacje elektryczne instalacja gazów medycznych, instalacje wod-kan, c.o., klimatyzacji i wentylacji oraz kanalizacji deszczowej. W zakres prac wchodziły także roboty zewnętrzne. 

Data zakończenia: 
2005-06-30 

Budowa placówki medycznej MEDICON
 

Budowa placówki medycznej MEDICON

2002-02-28

Inwestor: MEDICON Radom

Generalny wykonawca robót budowlanych, wewnętrznych instalacyjnych i elektrycznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prac drogowych i ukształtowania terenu na budowie „ Centrum Zdrowia i Urody „ ul. Gagarina 1, 26 – 600 Radom

Data zakończenia: 2002-02-28

konstrukcje stalowe
978631573