ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Экологическое строительство
редлагаем строительные услуги в области охраны окружающей среды. Реализуем инвестиции специфические для этой отрасли хозяйствования, среди прочи: свалки отходов, канализационные и водопроводные сети, а также приюты для бездомных животных.
Oczyszczalnia ścieków w Radomiu
 

Oczyszczalnia ścieków w Radomiu

2014-12-15

Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o.

Kontrakt: 'Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu

Realizacja w toku

Zakład unieszkodliwiania odpadów w Różannie
 

Zakład unieszkodliwiania odpadów w Różannie

2011-03-31

Inwestor: Gmina Opoczno

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska.

Data zakończenia: 2011-03-31

Leśniczówka - Nadleśnictwo Dobieszyn
 

Leśniczówka - Nadleśnictwo Dobieszyn

Inwestor: Nadleśnictwo Dobieszyn

Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy garażowo-składowy w leśnictwie Grabowy Las

Data zakończenia: 2011-10-31

PSP w Stromcu
 

PSP w Stromcu

2008-01-01

Generalny remont wraz z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu wraz z modernizacją ekologicznej kotłowni wsparte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Data zakończenia: 2008

Roboty budowlane na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 

Roboty budowlane na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

2006-06-30

Budowa kładki ekologicznej - szlak natury - na terenach podmokłych

Data zakończenia:2006-06-30

Termomodernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii w Przedborzu
 

Termomodernizacja budynku z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii w Przedborzu

2006-09-01

Inwestor:  Gmina Przedbórz 

Zakres prac: 
Zastosowanie źródeł ciepła wykorzystującego biomasę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu połączone z kompleksową termomodernizacją obiektu. 

Data zakończenia: 
2006-09-01 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt
 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Budowa obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu wraz z budynkami socjalnymi i weterynaryjnymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Data zakończenia: 2003

konstrukcje stalowe
1597555230